Nowości i porady

Noviti Finance otrzymało od Komisji Europejskiej certyfikat zgodności z Kodeksem Postępowania

2023-07-17

Noviti Finance zostało pierwszym litewskim alternatywnym pozabankowym podmiotem finansującym działalność przedsiębiorstw, który uzyskał certyfikat Komisji Europejskiej w zakresie zgodności z Europejskim kodeksem postępowania dla podmiotów udzielających mikrokredytów.

Według Linasa Armalisa, dyrektora generalnego Noviti Finance, potwierdzenie, że Noviti Finance działa zgodnie z zasadami uczciwości, etyki i przejrzystych standardów sprawozdawczości, pomoże wzmocnić partnerstwo z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) i stworzyć lepszy dostęp do finansowania dla najmniejszych firm na Litwie, Polsce i Łotwie.

"Certyfikat zgodności z Europejskim Kodeksem Postępowania dla podmiotów udzielających mikrokredytów zwiększy zaufanie klientów, inwestorów i władz publicznych do naszej firmy. Przedsiębiorcy mogą być pewni, że zwracając się do Noviti Finance, otrzymają usługi świadczone w sposób uczciwy i etyczny, zgodnie z najwyższymi standardami określonymi przez Komisję Europejską“, – mówi Linas Armalys.

Europejski kodeks postępowania dla podmiotów udzielających mikrokredytów jest skierowany głównie do pozabankowych instytucji finansowych udzielających niewielkich pożyczek biznesowych do 50 000 euro mikroprzedsiębiorstwom lub osobom samozatrudnionym. Tylko dwóch finansistów na Litwie otrzymało ten certyfikat.

Kodeks ma na celu ustanowienie wysokich standardów etycznego udzielania pożyczek i najlepszych praktyk, aby pomóc klientom w wyborze godnych zaufania pożyczkodawców oraz zapewnić pożyczkodawcom wskazówki dotyczące poprawy wewnętrznych procesów i operacji.

Inwestorzy mogą być pewni, że spółka posiadająca ten certyfikat działa zgodnie z przejrzystymi, ogólnounijnymi standardami sprawozdawczości i jest właściwie zarządzana. Dla władz publicznych zgodność z Kodeksem jest zapewnieniem, że firma działa w sposób społecznie odpowiedzialny.

Audyt potwierdzający zgodność Noviti Finance z Europejskim kodeksem postępowania dla podmiotów udzielających mikrokredytów został przeprowadzony w drugiej połowie 2022 r. przez Microfinanza Rating, niezależnego asesora wyznaczonego przez Komisję Europejską.

Nasi partnerzy