Poinformuj nas, jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie

Uczciwość, przejrzystość i otwartość to główne zasady Noviti Finance, którymi kierujemy się w komunikacji z klientami, partnerami, inwestorami i współpracownikami.

Od 2016 r. zapewniamy rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw, które są jasne, łatwe do zrozumienia i uczciwe. Nie komplikujemy ofert ukrytymi opłatami i warunkami, a gdy nasi klienci napotykają trudności, zawsze wspólnie szukamy rozwiązania.

Zapraszamy do zgłaszania sugestii, komentarzy na temat świadczonych przez nas usług, kultury obsługi oraz zgłaszania ewentualnych reklamacji.

Twoja opinia jest dla nas ważna:

  • Po otrzymaniu Twojej wiadomości wyślemy potwierdzenie, że ją otrzymaliśmy. Jeśli Twoja początkowa wiadomość nie zawiera wystarczających informacji, możemy skontaktować się z Tobą, aby poprosić o więcej informacji.
  • Każde otrzymane zawiadomienie jest dokładnie rozpatrywane i rozważane przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Zapewniamy, że skargi są rozpatrywane w sposób konsekwentny i poufny - angażując tylko osoby, które muszą być zaangażowane.
  • Po rozpatrzeniu Twoich uwag zdecydujemy, jakie kroki należy podjąć dalej i powiadomimy Cię o tym w ciągu 30 dni roboczych.

Nasi partnerzy