W przypadku trudności ze spłatą pożyczki

O czym warto wiedzieć, jeśli spóźniasz się ze spłatą rat

Wiesz, że spóźnisz się ze spłatą pożyczki?

Skontaktuj się z nami jak najszybciej pod nr tel. +48 732 082 450.
Wspólnie omówimy, jak możemy rozwiązać tę sytuację.

Możemy Ci zaproponować

Odroczenie spłaty rat

Odroczenie spłaty rat

Na Twoją prośbę, możemy odroczyć spłatę rat nawet 2-krotnie za darmo - jedyne co będziesz musiał zapłacić to odsetki. Odroczenie można zastosować tylko do niewystawionych faktur po spłacie istniejącego zadłużenia.

Przeniesienie pożyczki na poręczyciela /-i

Przeniesienie pożyczki na poręczyciela /-i

Jeżeli Twoja firma zmuszona jest do zakończenia działalności, możesz przenieść pożyczkę dla firm na poręczyciela. Nie czerpiemy korzyści z problemów biznesowych, dlatego w przypadku niepowodzenia biznesu wobec poręczyciela zastosujemy odsetki w wysokości 0%, tj. będzie musiał spłacić jedynie saldo niespłaconej pożyczki.


Ważne:

W przypadku niewypłacalności i nieskorzystania z wyżej wymienionych możliwości, umowa zostaje rozwiązana i przekazana do windykacji. Zwróć uwagę, że w takim przypadku:

  • W przypadku windykacji saldo pożyczki znacznie wzrośnie ze względu na odsetki za zwłokę, koszty sądowe oraz opłaty pobierane przez komorników. Np. zamiast 25 000 PLN najprawdopodobniej będziesz dłużny 32 500 PLN. W pierwszej kolejności pokrywane będą koszty sądowe windykacji, kary umowne (kary pieniężne, odsetki za zwłokę), niezapłacone odsetki, koszty komornicze i ostatecznie z pozostałych środków pokrywane będzie faktyczne saldo pożyczki.
  • Wysokość zadłużenia znacznie wzrośnie z uwagi na ponoszone przez komorników koszty egzekucyjne oraz koszty prawników związane z działaniami windykacyjnymi. Kary umowne (kary pieniężne i odsetki za zwłokę) oznaczają, że w przypadku rozwiązania umowy pożyczki faktyczna suma zadłużenia może wzrosnąć ~ 30 proc., licząc od salda pożyczki. Podrożenie pożyczki w znacznym stopniu zależy również od tego, jak długo spłaca się zadłużenie.
  • Zostanie naruszona historia kredytowa. Oznacza to, że w przyszłości nie będziesz już mógł zaciągać pożyczek, a Twoje osobiste rachunki i majątek mogą zostać zajęte.
  • Zadłużone firmy i ich właściciele często tracą możliwość korzystania zarówno z istniejących, jak i przyszłych państwowych środków wsparcia biznesu.
zadłużenia

możliwość spłaty rat

Wybierz najwygodniejszą dla siebie metodę płatności

Aby pożyczka była jak najmniej uciążliwa, oferujemy możliwość spłaty rat na różne sposoby:

  • Klikając w przycisk płatności znajdujący się na przesłanym rachunku.
  • Dokonując zwykłego przelewu zgodnie z danymi UAB Noviti wskazanymi na rachunku.
  • Twoją ratę może zapłacić inna osoba lub firma. W tytule zapłaty rachunku należy wskazać numer umowy pożyczki.

Nasi partnerzy