Gwarancja Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Pożyczka dla firm do 200 000 zł

Po podpisaniu umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) możemy zaoferować małym firmom finansowanie na prostszych i korzystniejszych warunkach.

Firmom zatrudniającym do 10 pracowników udzielamy pożyczek z gwarancją EFI na kapitał obrotowy (zakup surowców, nabycie nowych towarów, pensje pracowników) lub inwestycje (zakup nowego sprzętu, pojazdów).

Pożyczki gwarantowane przez EFI udzielane są w ramach programu InvestEU realizowanego przez Komisję Europejską wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Jednym z celów tego programu jest ułatwienie i zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu finansowania w Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Pożyczka gwarantowana przez EFI:

 • Do 200 000 zł;
 • Na okres do 36 miesięcy;
 • Pożyczka udzielana bez zastawu jedynie z częściowym poręczeniem;
 • Pożyczka z obniżonym oprocentowaniem;
 • Rozwijaj swoją firmę z powodzeniem dzięki pożyczce gwarantowanej przez EFI.

Pożyczki gwarantowane przez EFI mogą być udzielane firmom, które spełniają następujące kryteria:

 • Firma jest zarejestrowana i prowadzi działalność w Polsce;
 • Liczba pracowników - do 10 osób;
 • Roczny obrót lub wartość aktywów wykazana w bilansie nie przekracza 9 mln. zł;
 • Firma nie prowadzi działalności w zabronionym obszarze działalności;
 • Wobec firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego.

O Europejskim Funduszu Inwestycyjnym:

 • Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) należy do grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Głównym zadaniem tego funduszu jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przez pomaganie im w uzyskaniu dostępu do finansowania. EFI opracowuje i rozwija kapitał wysokiego ryzyka i kapitał wzrostu, gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. Wykonując to zadanie, EFI wspiera realizację celów UE w dziedzinie innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

O InvestEU programie:

 • Program InvestEU ma na celu promowanie ważnych inwestycji w całej Europie w celu wsparcia priorytetów politycznych Unii Europejskiej. Fundusz InvestEU do 2027 r. przyciągnie co najmniej 372 mld euro dodatkowych inwestycji wykorzystując gwarancję z budżetu UE w wysokości 26,2 mld. euro. Gwarancja ta jest wykorzystywana przez partnerów finansowych do długoterminowego finansowania projektów sektora publicznego i prywatnego. Inwestycje w ramach programu InvestEU koncentrują się na czterech obszarach polityki: zrównoważona infrastruktura; badania naukowe, innowacje i cyfryzacja; małe i średnie przedsiębiorstwa; inwestycje społeczne i umiejętności. Grupa EBI jest głównym partnerem wykonawczym Funduszu InvestEU.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie InvestEU https://advisory.eib.org/index.

Nasi partnerzy