Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedź na swoje pytania. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami!

Jesteśmy za jasnym i partnerskim pożyczaniem i udowadniamy to nie ukrywając rzeczywistego oprocentowania i nie tworząc dodatkowych opłat. Udzielając pożyczki zależy nam na potwierdzeniu Twojej wypłacalności, ale w tym celu prosimy jedynie o kilka ważnych, a nie stos nieistotnych dokumentów. Aby zaoszczędzić Twój cenny czas, wszystko załatwimy zdalnie.

Odpowiedź w sprawie finansowania udzielamy w ciągu kilku dni roboczych, a pieniądze przelewamy na Twoje konto w ciągu 1-3 dni roboczych po elektronicznym podpisaniu umowy.

Jesteśmy elastyczni, dlatego oferujemy odpowiednie rozwiązania finansowe dla Twojej firmy. Udzielamy pożyczek do 200 000 PLN bez zastawu majątku.

Obszar finansów jest zagmatwany i złożony, dlatego chcemy być partnerem, któremu możesz zaufać. Dążymy, abyś zrozumiał wszystkie warunki umowy przed jej podpisaniem. A jeśli sytuacja finansowa Twojej firmy staje się trudna, odraczamy raty lub wydłużamy termin płatności.

Nawet jeśli biznes klienta ostatecznie nie powiedzie się, umożliwiamy spłatę pożyczki za darmo, czyli z oprocentowaniem 0% i według wygodniejszego, wydłużonego harmonogramu.

Najpierw należy uzupełnić wniosek. To nic nie kosztuje i zajmuje tylko kilka minut. Wniosek możesz wypełnić tutaj.

Po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o przesłanie wyciągu z konta firmy, najnowszego bilansu oraz rachunku zysków i strat. Zazwyczaj te dokumenty oraz dostępne nam dane zewnętrzne na temat firmy są dla nas wystarczające do podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki dla firm.

Udzielamy pożyczek dla firm do 200 000 PLN na okres do 36 miesięcy.

Jeśli Twoja firma napotka nieoczekiwane trudności, zawsze możemy porozmawiać o przedłużeniu okresu pożyczki. Nawet po przedłużeniu okresu pożyczki nie podwyższymy oprocentowania ani nie zwrócimy się o dodatkowe gwarancje.

Tak, pożyczka dla firm może zostać spłacona przed terminem wskazanym w umowie pożyczki.

Decyzję o udzieleniu pożyczki dla firm podejmujemy zazwyczaj w ciągu 7 dni roboczych. Po elektronicznym podpisaniu umowy pożyczki pieniądze przelewamy na wskazane przez Ciebie konto w ciągu 1-3 dni roboczych.

Wniosek możesz wypełnić online, a do podpisania umowy o pożyczkę nie musisz nigdzie wychodzić – wystarczy, że posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny. Jeśli go nie posiadasz, tymczasowy podpis zostanie wydany po zdalnej identyfikacji.

Umowa pożyczki dla firm podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie musisz nigdzie iść, aby otrzymać pożyczkę dla firm. Po otrzymaniu naszej oferty pożyczki dla firm, możesz od razu podpisać umowę w sposób elektroniczny.

Tak, pożyczek do 200 000 PLN bez zastawu majątku udzielamy firmom, które działają od co najmniej 3 miesięcy i których miesięczny obrót wynosi co najmniej 15 000 PLN. Wierzymy w młode firmy i staramy się pomóc im w szybszym rozwoju poprzez dostarczanie elastycznych, szybkich i uczciwych rozwiązań finansowania biznesu. Doradzimy, pomożemy i wesprzemy na każdym etapie finansowania.

Jesteśmy za partnerstwem opartym na zaufaniu, dlatego udzielamy uczciwe pożyczki dla firm. Nasze warunki pożyczek dla firm są jasne, nie pobieramy żadnych ukrytych opłat. Koszt pożyczki dla firm Noviti Finance składa się z :

  1. Jednorazowej opłaty umownej
  2. Rocznych odsetek
  3. Miesięcznej opłaty administracyjnej.

Konkretny koszt pożyczki dla firm zależy od kwoty, okresu kredytowania oraz ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.

Za złożenie wniosku nie pobieramy żadnych opłat.

Każda sytuacja biznesowa jest indywidualna. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zaciągnięciu pożyczki ważne jest, aby wszystko dobrze przemyśleć. Konieczna jest ocena, jakie korzyści pożyczka przyniesie Twojej firmie. Jeżeli jest ona niezbędna na opłacenie pozostałych zadłużeń, pożyczka prawdopodobnie nie pomoże, a stanie się jedynie kolejnym obciążeniem finansowym.

Pożyczkę dla firm warto wziąć, gdy potrzebne są pieniądze na rozwój biznesu, nowy sprzęt, dodatkowe surowce czy kapitał obrotowy. Pożyczka dla firm to dobre rozwiązanie, jeśli pomoże Ci zarobić i, po pokryciu kosztów pożyczki i pozostałych kosztów, osiągnąć większy zysk.

Pożyczki dla firm do 200 000 PLN udzielamy bez zastawu. Naszym celem jest pomoc małym i młodym firmom w rozwoju, dlatego staramy się ułatwić im pozyskanie finansowania.

Pożyczka dla firm z poręczeniem oszczędza najważniejsze zasoby Twojej firmy: czas i pieniądze. Dlatego jeśli pilnie potrzebujesz stosunkowo niewielkiej kwoty (do 200 000 PLN), na przykład na nieplanowane prace remontowe lub uzupełnienie magazynu o nowy, nieoczekiwanie przeterminowany towar, otrzymasz pożyczkę z poręczeniem bez większej biurokracji i dodatkowych kosztów.

Udzielenie pożyczki pod zastaw nieruchomości potrwa dłużej, ponieważ sama wycena majątku może potrwać do czterech dni, do tego należy doliczyć opłaty notarialne i hipoteczne.

Pożyczki o niższym oprocentowaniu i, w większości przypadków, bez poręczenia w ramach gwarancji EFI udzielane są firmom:

  • które zarejestrowane są w Polsce;
  • których roczny obrót lub wartość aktywów wykazana w bilansie nie przekracza 9 mln. PLN;
  • w stosunku do których nie wszczęto postępowania upadłościowego.

EFI gwarantuje pożyczki do kwoty 200 000 PLN z obniżonym oprocentowaniem, bez żadnego zastawu, wyłącznie z poręczeniem. Finansowanie to jest wspierane gwarancją finansowaną z programu InvestEU realizowanego przez Komisję Europejską wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).

Jeśli uważasz, że spóźnisz się ze spłatą raty o kilka dni, niezwłocznie skontaktuj się z nami pod nr tel. +48732082450. Omówimy, jak wspólnie rozwiązać sytuację.

W przypadku ważnych powodów możemy odroczyć płatność rat. Wtedy będziesz musiał zapłacić tylko odsetki. Odroczenie może być zastosowane tylko dla niewystawionych rachunków, po spłacie istniejącego zadłużenia.

Jeżeli Twoja firma zmuszona jest do zakończenia działalności, możesz przenieść pożyczkę na poręczyciela. Nie czerpiemy korzyści z problemów biznesowych, dlatego wobec poręczyciela zastosujemy odsetki w wysokości 0%. Oznacza to, że poręczyciel spłaci jedynie saldo niespłaconej pożyczki. Na przykład, jeżeli saldo Twojej pożyczki wynosi 20 000 PLN, niniejszą sumę, jako poręczyciel, możesz spłacić z odsetkami 0% przez 36 miesięcy. Po spłaceniu pożyczki w ten sposób, historia kredytowa poręczyciela pozostaje nienaruszona.

Ważne:

W przypadku niewypłacalności i nieskorzystania z wyżej wymienionych możliwości, umowa zostaje rozwiązana i przekazana do windykacji. Zwróć uwagę, że w takim przypadku:

  1. W przypadku windykacji saldo pożyczki znacznie wzrośnie ze względu na odsetki za zwłokę, koszty sądowe oraz opłaty pobierane przez komorników. Np. zamiast 20 000 PLN najprawdopodobniej będziesz dłużny ~ 26 000 EUR. W pierwszej kolejności pokrywane będą koszty sądowe windykacji, kary umowne (kary pieniężne, odsetki za zwłokę), niezapłacone odsetki, koszty komornicze i ostatecznie z pozostałych środków pokrywane będzie faktyczne saldo pożyczki.
  2. Wysokość zadłużenia znacznie wzrośnie z uwagi na ponoszone przez komorników koszty egzekucyjne oraz koszty prawników związane z działaniami windykacyjnymi. Kary umowne (kary pieniężne i odsetki za zwłokę) oznaczają, że w przypadku rozwiązania umowy kredytu faktyczna suma zadłużenia może wzrosnąć ~ 30 proc., licząc od salda pożyczki. Podrożenie pożyczki w znacznym stopniu zależy również od tego, jak długo spłaca się zadłużenie.
  3. Zostanie naruszona historia kredytowa. Oznaczałoby to, że w przyszłości nie będziesz już mógł zaciągać pożyczek, a Twoje osobiste rachunki i majątek zostaną zajęte.
  4. Zadłużone firmy i ich właściciele często tracą możliwość korzystania zarówno z istniejących, jak i przyszłych państwowych środków wsparcia biznesu.

Rozumiemy, że wszystko się może zdarzyć. W związku z tym, jeśli z ważnych powodów spóźnisz się z rozliczeniem do 10 dni i poinformujesz nas o tym, nie naliczymy Ci odsetek za zwłokę. Jeśli ze względu na trudności finansowe chciałbyś odroczyć spłatę rat, nie zwiększymy odsetek ani nie poprosimy o dodatkowe gwarancje. W przypadku niepowodzenia biznesu, gdy firma uzyska status w likwidacji, pożyczkę spłaca poręczyciel.

Nie dążymy do zarabiania na niepowodzeniach naszych klientów, dlatego dbamy o to, aby w tym przypadku spłata pożyczki przez poręczyciela była jak najlżejsza – nie będziemy go prosić o spłatę odsetek. Będzie musiał jedynie spłacić pozostałą część pożyczki.

Poręczyciel, podobnie jak firma, zawsze może spłacić pożyczkę bezpłatnie przed terminem. W takim przypadku nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.

Nasi partnerzy