Nowości i porady

InvestEU: EFI i Noviti Finance podpisują umowę o udostępnieniu do 47 mln euro dla mikroprzedsiębiorstw

2023-04-13

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Noviti Finance, litewski alternatywny pozabankowy podmiot finansujący działalność gospodarczą, podpisały umowę gwarancji portfelowej, na mocy której prawie 47 mln eur ozostanie pożyczone na preferencyjnych warunkach mikroprzedsiębiorstwom na Litwie, Łotwie i w Polsce.

Gwarancja EFI, z której korzysta przedsiębiorstwo mikrofinansowe, jest udzielana w ramach programu Unii Europejskiej InvestEU. Oczekuje się, że w ramach tego programu zostanie podpisanych około 2 640 mikropożyczek, a mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników i osiągające roczne przychody do 2 milionów euro będą mogły pożyczyć do 50 000 euro. Przedsiębiorstwa nie będą proszone o zastawienie jakichkolwiek aktywów, a w niektórych przypadkach pożyczki będą udzielane nawet bez żadnych zabezpieczeń. Pożyczki będą udzielane zarówno na cele inwestycyjne, jak i na kapitał obrotowy.

„Nowa umowa z Noviti Finance, wspierana przez program InvestEU, będzie wspierać mikroprzedsiębiorstwa, które zmagają się z tradycyjnymi kredytami i stawiają czoła różnym presjom finansowym w dzisiejszych czasach" - powiedziała dyrektor naczelna EFI Marjut Falkstedt. „Jesteśmy szczególnie dumni, że część pożyczek, oprócz Litwy i Łotwy, zostanie skierowana na rynek polski, gdzie jest przestrzeń na rynku i dodatkowe narzędzie finansowe poszerzy portfolio usług dostępnych dla małych firm i mikroprzedsiębiorców."

Linas Armalys, dyrektor generalny Noviti Finance, z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowa gwarancja otworzy jeszcze większej liczbie firm możliwość uzyskania finansowania na korzystniejszych warunkach.

„Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników stanowią 84,3% wszystkich MŚP działających na Litwie. Jednak to one mają najtrudniejszy dostęp do finansowania. Małe przedsiębiorstwa mają znacznie mniejsze potrzeby i często nie posiadają aktywów materialnych, które mogłyby zostać zastawione. Podobna sytuacja jest w krajach sąsiednich, takich jak Łotwa i Polska. We wszystkich trzech krajach program ten znacząco przyczyni się do zwiększenia dostępności finansowania dla małych firm - podkreśla Linas Armalys.

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki Valdis Dombrovskis powiedział: "InvestEU odgrywa kluczową rolę w pomaganiu małym przedsiębiorstwom z UE w uzyskaniu finansowania, którego potrzebują, aby się rozwijać, wprowadzać innowacje i tworzyć miejsca pracy. Dzięki dzisiejszej nowej umowie InvestEU mikroprzedsiębiorstwa na Litwie, Łotwie i w Polsce będą mogły skorzystać z pożyczek dostosowanych do ich potrzeb. Umożliwi im to pokonanie przeszkód, jakie napotykają w dostępie do finansowania, dzięki czemu będą mogły w pełni wykorzystać swój potencjał."

Znaczenie programu EFI potwierdzają wyniki Noviti Finance z ostatnich kilku lat. W ramach dwóch poprzednich umów z EFI, Noviti Finance wypłacił pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw w znacznie krótszym czasie niż oczekiwano. Pierwsza gwarancja EFI w wysokości 10 mln euro w 2020 r. została wykorzystana w ciągu 16 miesięcy. Zeszłoroczna gwarancja w wysokości 12,5 mln euro w postaci kredytów została wypłacona jeszcze szybciej - w ciągu roku. Aż 1 305 firm otrzymało w ramach tej umowy finansowanie koncesyjne.

„Ostatnie lata były trudne dla biznesu, ale cieszy fakt, że firmy szybko dostosowują się do zmieniającego się otoczenia i aktywnie zgłaszają się do nas po finansowanie" – dodaje Linas Armalys.

Na początku 2023 roku Noviti Finance rozpoczął również udzielanie pożyczek biznesowych w Polsce, gdzie w ciągu tego roku planuje sfinansować ponad dwieście małych firm i udzielić 3 mln euro pożyczek.

Firma szacuje, że na Litwie w ubiegłym roku małe i średnie firmy pożyczały średnio na 27 miesięcy, a średnia wydana kwota pożyczki wynosiła około 16.000 euro. Na Litwie 75% wszystkich pożyczek udzielonych przez Noviti Finance było gwarantowanych przez EFI. Na Łotwie odsetek ten był jeszcze wyższy - 91%.

O Noviti Finance

Noviti Finance działa na rynku od 2016 roku. W tym okresie firma udzieliła finansowania ponad 3 500 firm w krajach bałtyckich, gdzie Noviti Finance aktywnie przyczynia się do promocji małych przedsiębiorstw. Na Litwie Noviti Finance jest oficjalnym partnerem „Invega", a także udziela pożyczek małym firmom w ramach programu EFI „InvestEU". Podczas pandemii COVID-19, Noviti Finance aktywnie wdrażał państwowe środki wsparcia dla przedsiębiorstw i był drugim największym kredytodawcą w programie „Pożyczki dla przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych przez COVID-19".

O EFI

EFI jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wspiera on europejskie MŚP poprzez poprawę ich dostępu do finansowania za pośrednictwem szerokiej gamy wybranych pośredników finansowych, takich jak banki, firmy gwarancyjne i leasingowe, podmioty udzielające mikrokredytów oraz fundusze private equity. EFI opracowuje i oferuje kapitałowe i dłużne instrumenty finansowe wspierające cele UE w zakresie przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego, innowacji, badań i rozwoju, transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zatrudnienia.

O InvestEU

Program InvestEU zapewnia Unii Europejskiej kluczowe długoterminowe finansowanie mobilizując fundusze publiczne i prywatne w celu wsparcia trwałego ożywienia gospodarczego. Pomaga on wdrażać dodatkowe inwestycje zgodne z kluczowymi priorytetami europejskimi, takimi jak Europejski Zielony Ład, transformacja cyfrowa i wsparcie dla MŚP. Program InvestEU łączy wiele narzędzi finansowych UE i składa się z trzech elementów: funduszu InvestEU, centrum doradczego InvestEU i portalu InvestEU. Fundusz InvestEU jest wdrażany za pośrednictwem różnych partnerów finansowych. Będą oni inwestować w projekty, wykorzystując gwarancję z budżetu UE w wysokości 26,2 mld euro, aby zmobilizować co najmniej 372 mld euro dodatkowych inwestycji.

Nasi partnerzy